LOONADMINISTRATIE

De verwerking van de salarissen geeft veel druk op uw administratieve organisatie.
U bent als werkgever namelijk verantwoordelijk voor de inhoudingen, afdrachten en rapportages aan de belastingdienst en diverse fondsen.

Veelal is de kennis om een correcte loonadministratie te verzorgen niet binnenshuis en voert het te ver een deskundige in dienst te nemen gezien het kosten baten effect.

Daarnaast wordt het ondanks de wet Walvis en de Paarse krokodil steeds gecompliceerder.
Wij zouden deze druk voor u uit handen kunnen nemen en de loonadministratie voor u kunnen verzorgen, alsmede zorg kunnen dragen voor de betreffende rapportages.

Onze dienstverlening voor de loonadministratie bestaat uit:

  • Vervaardigen van salarisstroken en overzichten

  • Het bewaren van (collectieve) salarisverhogingen

  • Verwerken van personeelsmutaties

  • Uitvoering werknemersverzekeringen

  • Verzorgen van loonaangiften

  • Toepassen afdrachtverminderingen en andere fiscaal toelaatbare regelingen