DEBITEUREN

BEHEER

Belangrijk facet binnen uw organisatie is het incasseren van de verstuurde facturen. Het achterwege blijven van betaling zou u kunnen belemmeren in uw bedrijfsvoering. Investeringen blijven uit, lopende verplichtingen zouden moeizamer voldaan kunnen worden. Wij zouden voor u wekelijks kunnen toezien of de facturen waarvan de betalingstermijn verstreken is ook daadwerkelijk door uw klanten voldaan zijn. Wij zullen wekelijks uw opdrachtgevers op een correcte wijze aanmanen om tot betaling over te gaan. Tevens zullen wij frequente achterstanden bij opdrachtgevers signaleren en tezamen met u een passende oplossing bewerkstelligen om enige risico’s uit te sluiten.